Jakość

> Certyfikacja ISO TS 16949:2009 jednostki w Niemczech przez TUV Nord od 2006 roku.

> Zautomatyzowana kontrola z wykorzystaniem kamer czy systemów magnetycznych.

>Techniki Pokayoke w celu zapewnienia poprawności krytycznych wymiarów czy prawidłowego montażu dla wyrobów bezpieczeństwa.

> Automatyczne testowanie funkcjonalności na liniach m ontażowych np. pomiary momentu obrotowego, powierzchni.

> Jakość części jest monitorowana w regularnych odstępach czasu przy użyciu maszyny Mitutoyo 3-D i innych urządzeń pomiarowych.

> Dane dotyczące jakości i pomiary są analizowane przy użyciu technik SPC z wykorzystaniem systemu komputerowego Babtech CAQ.

REFERENCJE