Logistyka

Dobrze zintegrowane systemy logistyczne zapewniają dostawy na czas, wykorzystując infrastrukturę informatyczną opartą o SAP, EDI i narzędzia BI.

REFERENCJE